Nederlands English
img_header-nl-06.jpg

Onderzoek met het Trauma and Dissociation Symptoms Interview (TADS-I)

De TADS-I is ontwikkeld door Suzette Boon en Helga Matthess en heeft als voornaamste doel om de ernst en kwaliteit van dissociatieve symptomen en andere trauma-gerelateerde symptomen in kaart te brengen. Afname van het interview moet primair leiden tot het doen van een uitspraak over de aanwezigheid van een dissociatieve stoornis.

In de TADS-I zijn naast vragen over de dissociatieve symptomen ook vragen opgenomen over andere trauma-gerelateerde klachten, onder meer slaapproblemen, eetproblemen, angst en stemmingsklachten, symptomen van de (complexe) posttraumatische stressstoornis (PTSS en CPTSS). Zo krijgt de onderzoeker een breder beeld van de klachten waar iemand aan lijdt en kan ook diens behandeling daarop afgestemd worden.

Wie kunnen er deelnemen?

Er zal eerst een vooronderzoek van ongeveer veertig interviews gedaan worden. Hieraan kunnen mensen deelnemen die al eerder een diagnose van een dissociatieve of complexe posttraumatische stressstoornis hebben gekregen. Ook mensen bij wie het voorkomen van een dergelijke diagnose (nog) onduidelijk is, die hier vragen over hebben, of een second opinion zouden willen krijgen, komen hiervoor in aanmerking. Behandelaren kunnen ook cliƫnten verwijzen.

Wilt u meer informatie over dit onderzoeken en de voorwaarden tot deelname? Klik dan op onderstaande links om de twee flyers met informatie over dit onderzoek en deelname te downloaden:

informatie-voor-deelnemers-tads

informatie-voor-behandelaren-tads