Nederlands English
img_header-nl-06.jpg

Onderzoek met het Trauma and Dissociation Symptoms Interview (TADS-I)

De TADS-I is ontwikkeld door Suzette Boon en Helga Matthess en heeft als voornaamste doel om de ernst en kwaliteit van dissociatieve symptomen en andere trauma-gerelateerde symptomen in kaart te brengen. Afname van het interview moet primair leiden tot het doen van een uitspraak over de aanwezigheid van een dissociatieve stoornis.

In de TADS-I zijn naast vragen over de dissociatieve symptomen ook vragen opgenomen over andere trauma-gerelateerde klachten, onder meer slaapproblemen, eetproblemen, angst en stemmingsklachten, symptomen van de (complexe) posttraumatische stressstoornis (PTSS en CPTSS). Zo krijgt de onderzoeker een breder beeld van de klachten waar iemand aan lijdt en kan ook diens behandeling daarop afgestemd worden.

Er is inmiddels een vooronderzoek van veertig interviews gedaan. Hieraan namen mensen deel die al eerder een diagnose van een dissociatieve of complexe posttraumatische stressstoornis hebben gekregen. Ook mensen bij wie het voorkomen van een dergelijke diagnose (nog) onduidelijk is, die hier vragen over hebben, of een second opinion zouden willen krijgen, kwamen hiervoor in aanmerking. Behandelaren konden ook cliënten verwijzen. Op dit moment kunnen er helaas geen nieuwe aanmeldingen worden aangenomen in het kader van het vooronderzoek.  Ik verwacht dat er in de tweede helft van 2019 weer ruimte komt voor diagnostische onderzoeken.

Klik voor meer informatie over dit onderzoek op onderstaande links:

informatie-voor-deelnemers-tads

informatie-voor-behandelaren-tads