Nederlands English
img_header-nl-04.jpg

Over Suzette

suzette_tdil

Suzette A. Boon PhD, 1949, is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze heeft al meer dan dertig jaar ervaring in het werken in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Ze is trainer en supervisor voor de Nederlandse Vereniging voor Klinische Hypnose en voor de Nederlandse Vereniging voor Partner- en Relatietherapie.Sinds het einde van de jaren 80 heeft zij zich gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van patiënten met een complexe dissociatieve stoornis. Ze heeft gewerkt als onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (Afdeling Psychiatrie). Zij vertaalde en valideerde de Nederlandse versie van het gestructureerd klinisch interview voor de DSM-IV dissociatieve stoornissen (SCID-D) en promoveerde in 1993 op het proefschrift Meervoudige Persoonlijkheidsstoornis in Nederland. Ze heeft verschillende boeken, hoofdstukken in boeken en vele artikelen over zowel de diagnose als behandeling van dissociatieve stoornissen gepubliceerd.

Suzette Boon is momenteel werkzaam in een eigen praktijk, van waaruit zij voornamelijk werkt als trainer en supervisor. Ze geeft workshops in Europa en Amerika over onderwerpen die gerelateerd zijn aan complex trauma en dissociatie.

Zij heeft een handboek ontwikkeld voor cliënten met een complexe dissociatieve stoornis en hun therapeuten, gericht op het aanleren van vaardigheden. Zij heeft al vele jaren ervaring met het gebruik van dit handboek door gestructureerde groepen in Nederland. Daarnaast voerde zij de supervisie over projecten in Noorwegen en Finland waarin gebruik werd gemaakt van dit handboek. De Engelse versie van het handboek schreef zij samen met Kathy Steele en Onno van der Hart en werd in maart 2011 uitgegeven door Uitgeverij Norton. Van dit handboek zijn inmiddels vertalingen verschenen in het Fins, Zweeds, Nederlands, Duits, Noors, Frans, Italiaans, Spaans en Pools. De Nederlandse versie heet Omgaan met trauma gerelateerde dissociatie, een vaardigheidstraining voor patiënten en hun therapeuten (Pearson, 2012). Ze is co-auteur van het boek Treatment of Trauma-Related Dissociation (Steele, Boon & Van der Hart, 2017). De Nederlandse vertaling verscheen in 2018: Behandeling van Traumagerelateerde stoornissen (Eeserveen, Uitgeverij Mens!).

Vanaf 2006 is zij bezig met de ontwikkeling van een nieuw diagnostisch interview het Trauma and Dissociation Symptoms Interview (TADS-I).  Dit interview is opgenomen in haar recent verschenen boek: Diagnostiek van Trauma-gerelateerde dissociatie (2022 bij uitgeverij Mens!).

Suzette Boon is medeoprichter van de European Society for Trauma and Dissociation (ESTD) en was de eerste voorzitter van deze vereniging. In 2008 organiseerde ze de eerste conferentie van de ESTD in Amsterdam. Vervolgens was zij medeorganisator van de tweede ESTD conferentie in april 2010 in Belfast en van de derde ESTD conferentie in maart 2012 in Berlijn en van de vierde in 2016 in Amsterdam.

The International Society for the Study of Dissociation (ISSD) gaf haar de David Caul Memorial Award in 1993, de Morton Prince Award in 1994 en de President’s Award of Distinction en de status van Fellow in 1995 voor haar bijdragen aan de diagnose, behandeling, onderzoek en onderwijs op het gebied van dissociatieve stoornissen. In 2009 ontving ze de Life Time Achievement Award, en in 2011 de Pierre Janet Writing Award voorhet boek Coping with Trauma-Related Dissociation a Skills Training for Patients and their Therapists.

CV Nederlands lang dec2022