Nederlands English
img_header-nl-05.jpg

Publicaties

bk_nl-boek-grootOmgaan met traumagerelateerde dissociatie is geschreven voor zowel mensen die worstelen met een complexe dissociatieve stoornis als voor hun therapeuten. Dit boek reikt praktische oplossingen aan voor mensen met een dissociatieve stoornis en de problemen die zich tijdens de eerste fase van hun behandeling voordoen. Het boek legt uit wat er onder dissociatieve en andere traumagerelateerde symptomen wordt verstaan en het helpt mensen om de dissociatieve delen van hun persoonlijkheid te begrijpen en om op een constructieve manier met deze delen samen te werken. Het boek introduceert essentiële begrippen en onderwerpen die van belang zijn voor herstel. Daarnaast biedt het praktische vaardigheden die helpen om beter met de opgaven van het dagelijkse leven om te gaan. Cliënten wordt aangeraden om dit boek alleen te gebruiken als zij in individuele therapie zijn of aan een gestructureerde vaardigheidstraining deelnemen die wordt geleid door therapeuten die in deze materie geschoold zijn. Op deze manier hebben zij het meeste profijt van dit boek en krijgen zij de juiste ondersteuning. Doelgroep: cliënten met dissociatieve stoornissen en hun therapeuten.

 

Scbk_nl-boek-2reening en diagnostiek van dissociatieve stoornissen is een praktische gids voor het vaststellen van de DSM-IV dissociatieve stoornissen. Aan de hand van veel casuïstiek worden de symptoomclusters besproken behorend bij de verschillende dissociatieve stoornissen. Daarnaast is er een hoofdstuk over screening van dissociatieve symptomen met behulp van de Dissociative Experiences Scale (DES) . Er wordt ook aandacht besteed aan differentiaal diagnostiek en nagebootste dissociatieve stoornissen.

 

bk_en-boek-small bk_duits-boek bk_zweeds-boek bk_fins-boek bk_nocover-boek PSYSOU-Cover bk_nocover-boek
Dutch
Click here to buy
German
Click here to buy
Swedish
Click here to buy
Finnish
Click here to buy
Spanish
Click here to buy
French
Click here to buy
Italian
Click here to buy

 

In het Engels

Boon, S. (1997). The treatment of traumatic memories in DID: Indications and contraindications. Dissociation. Vol.X, No.2, 65-79.

Boon, S. & Draijer, N. (1991). Diagnosing Dissociative Disorders in the Netherlands. A pilot study with the Structured Clinical Interview for DSM-III-R dissociative Disorders. American Journal of Psychiatry, 148, 458- 462.

Boon, S. & Draijer, N. (1993a). Multiple Personality Dis­order in the Nether­lands. A clinical investigation of 71 patients, American Journal of Psychiatry, 150 (1993a) 3: 489-494

Boon, S. & Draijer, N. (1993b). Multiple Personality Disorder in the Nether­lands. (Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1993b) (Proefschrift, 1993b)

Boon, S. & Draijer, N. (1993c). The Differentiation of Patients with MPD or DDNOS from patients with a cluster B Personality Disorder”, Dissociation, 6, 2/3, 126-135.

Boon, S. & Steele, K. (2011). Skills-Based Structured Group Treatment for Patients with Complex Dissociative Disorders: an Overview of a new Therapeutic approach. In: ESTD Newsletter, 1(2) pp 6-9.

Boon, S. Steele, K & Hart, O. van der (2011). Coping with Trauma-Related Dissociation: Skills Training for Patients and Therapists. New York: Norton

(Bestaande vertalingen in het Fins, Zweeds, Nederlands, en Duits. Vertalingen in het Noors, Frans en Italiaans volgen binnenkort)

Draijer, N. & Boon, S. (1993). The validation of the Dissociative Experience Scale against the criterion of the SCID-D, using Receiver Operating Characteristics (ROC) analysis. Dissociati­on. Vol. VI, No.1, pp. 28-37

Draijer, N. & Boon, S. (1999). The Imitation of Dissociative Identity Disorder. Patients at risk; therapists at risk. The Journal of Psychiatry and Law, 27, fall-winter, 423-458.

Hart, O. van der, Boon, S., & Everdingen, G.A. van (1990). Writing assignments and hypnosis in the treatment of traumatic memories. In: M.L. Fast & D.P. Brown (Eds.), Creative mastery in hypnosis and hypnoanalysis: A Festschrift for Erika Fromm (pp. 231-253). Hillsdale, NJ: L. Erlbaum Associates.

Hart, O. van der & Boon, S. (1997). Treatment strategies for complex dissociative disorders: Two Dutch case examples. Dissociation, 9(3), 157-165.

Hart, O. van der, Boon, S. & Heijtmajer Jansen, O. (1997). Ritual abuse in European countries: A clinician’s perspective. In G.A. Fraser (Ed.), The dilemma of ritual abuse: Cautions and guides for therapists (pp. 137-163). Washington, DC: American Psychiatric Press

Hart, O. van der, Steele, K., Boon, S., und Brown, P. (1993). The treatment of traumatic memories: Synthesis, Realization and Integration. Dissociation, 6, 162-180

Hart, O. van der, Kolk, B.A. van der & Boon, S. (1998). Treatment of dissociative disorders. In J.D. Bremner & C.R. Marmar (Red.), Trauma, memory, and dissociation (pp. 253-283). Washington, DC: American Psychiatric Press.

 

In het Frans en het Duits

Hart, O. van der & Boon, S. (1993). Le Traitement du désordre de la personnalité multiple. Annales Médico-Psychologiques: 1993, 151, no. 8.

Hart, O. van der, Steele, K., Boon, S. & Brown, P. (1995). Die Behandlung traumatischer Erinnerungen: Synthese, Bewußtwerdung und Integration Hypnose und Kognition: Band 12, Heft 2, Oktober 1995

 

In het Nederlands

Boon, S. (2003, 2008). Directieve en hypnotherapeutische interventies als onderdeel van een fasengerichte behandeling van vroeger seksueel misbruik. In: Nicolaï, N (Red.) Handboek Psychotherapie na seksueel misbruik (pp. 201-215), Utrecht, de Tijdstroom

Boon, S. (2012). De Behandeling van Complexe Dissociatieve stoornissen. In: van Lichtenburg, C. (2012) Wat als ik .. wij zijn. (pp. 108-138). Leiden. De Witte Uitgeverij.

Boon, S. (2013). Behandeling van cliënten die (ritueel) misbruik door georganiseerde dadernetwerken rapporteren. Reflectie op bijna dertig jaar ervaring. Tijdschrift voor Psychotherapie, 39, 6 pp 441-452.

Boon, S. & Draijer, N. (1995a). Screening en diagnostiek van dissociatieve stoornissen. Lisse/Amsterdam Swets & Zeitlinger

Boon, S. & Draijer, N. (1995b). Comorbiditeit bij de Dissociatieve Identiteitsstoornis In: C.A.L.Hoogduin et.al (Red.). Jaarboek voor Psychiatrie en Psychotherapie (pp 103-115) Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Boon, S. & Draijer, N. (2007). Diagnostiek van dissociatieve stoornissen met de SCID-D: mogelijkheden en beperkingen Psychopraxis, 9, 27-32

Boon, S. & Draijer, N. (2012). Dissociatieve Stoornissen In T. Ingenhoven et al (Red.): Handboek Borderline Persoonlijkheidsstoornis. (pp329-341).Utrecht: De Tijdstroom

Boon, S. & Hart, O. van der (1988a). Dissociëren als overlevingsstrategie bij fysiek en seksueel geweld. Trauma en Dissociatie I. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 43, 1197-1207

Boon, S. & Hart, O. van der (1988b).Het herkennen van dissociatieve stoornissen in het bijzonder de multiple persoonlijkheidsstoornis. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 43, 1208-1225

Boon, S. & Hart, O. van der (1989).De Behandeling van de multiple persoonlijkheidsstoornis. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 44, 1283-1299

Boon, S. & Hart, O. van der (1991). De behandeling van de multiple persoonlijkheidsstoornis. In Hart, O. van der (Red.), Trauma, dissociatie en hypnose (pp. 159-187). Lisse: Swets & Zeitlinger.

Boon, S. & Hart, O. van der (1994). De meervoudige persoonlijkheidsstoornis: Diagnostiek en behandeling. De Psycholoog, 29(11), 423-428.

Boon, S. & Hart, O. van der (1995). De behandeling van de dissociatieve identiteitsstoornis In: Hart, O. van der (Red.), Trauma, dissociatie en hypnose, 3e druk (pp. 187-232). Lisse: Swets & Zeitlinger.

Boon, S. & Hart, O. van der (1996). Stabilisatie en symptoomreductie in de behandeling van patiënten met een dissociatieve identiteitsstoornis. Tijdschrift voor Psychiatrie, 38(2), 159-172.

Boon, S., Steele, K. & Hart, O. van der (2012). Omgaan met traumagerelateerde dissociatie: een vaardigheidstraining voor patiënten en hun therapeuten. Amsterdam: Pearson

Draijer, N. & Boon, S. (1996). Knelpunten in de differentiële diagnostiek van de dissociatieve identiteitsstoornis. Tijdschrift voor Psychiatrie, 2, 38, pp. 108 – 122

Draijer, N., Langeland, W., & Boon, S.(2012a. Klinische diagnostiek van complexe traumagerelateerde stoornissen. In E. Vermetten et al (Red.). Handboek Posttraumatische Stressstoornissen (pp491-510). Utrecht: de Tijdstroom

Draijer, N., Langeland, W., & Boon, S.(2012b). Complexe traumagerelateerde stoornissen na vroegkinderlijke traumatisering. In E. Vermetten et al (Red.). Handboek Posttraumatische Stressstoornissen (pp 619-638). Utrecht: de Tijdstroom

Hart, O. van der & Boon, S. (1990). Hypnose bij multipele persoonlijkheidsstoornis. In C.A.L. Hoogduin et al. (Red.), Jaarboek voor psychiatrie en psychotherapie (pp. 164-174). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Hart, O. van der & Boon, S. (1991). Dissociatieve stoornissen: Een model voor de behandeling van multipele persoonlijkheidsstoornis. In: R. van Dyck et al. (Red.), Hypnose en hypnotherapie (pp. 263-276). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.

Hart, O. van der & Boon, S. (1991). Schrijfopdrachten en hypnose in de behandeling van traumatische herinneringen. In: Hart, O. van der (Red.), Trauma, dissociatie en hypnose (pp. 189-218). Lisse: Swets & Zeitlinger.

Hart, O. van der & Boon, S. (1991).Mutiple Persoonlijkheidsstoornis bij kinderen. In W.H.G. Wolters Psychotrauma’s bij jongeren (pp47-70). Baarn: Ambo

Hart, O. van der & Boon, S. (1993a). De behandeling van traumatische herinneringen bij de multiple persoonlijkheidsstoornis. Directieve therapie, 13(2), 114-160.

Hart, O. van der & Boon, S. (1996). Dissociatieve stoornissen. In W. Vandereycken, C.A.L. Hoogduin & P.M.G. Emmelkamp (Red.), Handboek psychopathologie, deel III (pp. 126-144). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Hart, O. van der, Boon, S., Friedman, B., & Mierop, V. (1992). De reactivering van traumatische herinneringen. Dth, 12(1), 12-55.

Hart, O. van der & Boon S. (2001). De behandeling van de dissociatieve stoornissen In: R.E Abraham & J.Graste (Red.). Psychotherapie vanuit het deficit model (pp 43-64). Assen: Koninklijke van Gorcum B.V