Nederlands English
img_header-nl-01.jpg
Welkom

Welkom op mijn website

img_portret

Ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut. Van oorsprong ligt mijn werkgebied op het vlak van familie- en systeemtherapie, cognitieve en gedragstherapie en hypnose. Ik ben supervisor voor de Nederlandse Vereniging voor Klinische Hypnose en de Nederlandse Vereniging voor Partner- en Relatietherapie. Ik heb veel ervaring met zowel intramurale als extramurale psychiatrische zorgverlening.

Sinds het einde van de jaren 80 leg ik mij in het bijzonder toe op de diagnose en behandeling van cliënten met een geschiedenis van vroegkinderlijke traumatisering. Ik richt mij met name op cliënten met een complexe dissociatieve stoornis. Ik valideerde de Nederlandse vertaling van het gestructureerd klinisch interview voor de DSM-IV dissociatieve stoornissen (Boon & Draijer, 1993). Samen met Kathy Steele en Onno van der Hart ontwikkelde ik een handboek voor een vaardigheidstraining voor cliënten met een complexe dissociatieve stoornis en hun therapeuten.

Ik geef workshops en trainingen op het gebied van psychologisch trauma en over diagnose en behandeling van dissociatieve stoornissen. Daarnaast werk ik als supervisor en adviseur voor (teams van) professionals die zich bezighouden met de behandeling van ernstig getraumatiseerde patiënten en hun families, zowel intramuraal als extramuraal. Op deze website vindt u informatie over mijn workshops en trainingen, advies, supervisie en publicaties.

 


Nieuw boek: Diagnostiek van traumagerelateerde dissociatie

 

Traumagerelateerde dissociatieve stoornissen krijgen steeds meer aandacht in de therapeutische praktijk en de klinische literatuur. Enerzijds wordt de diagnose van dergelijke stoornissen nog al te vaak gemist. Anderzijds wordt zo’n diagnose steeds vaker toegekend terwijl er niet daadwerkelijk sprake is van een dissociatieve stoornis. Dit boek gaat uitgebreid in op de diagnostiek van deze stoornissen, aan de hand van het het Trauma and Dissociation Symptoms Interview (TADS-I), een diagnostisch instrument dat ik, sinds 2006, ontwikkelde en dat inmiddels in veel landen en in verschillende talen in gebruik is. In dit boek bespreek ik de achtergrond van dit interview en hoe het zich onderscheidt van andere interviews.

Daarnaast worden onder meer de dilemma’s toegelicht rond diagnostische criteria van dissociatieve stoornissen in de DSM-5 en ICD-11 en wordt beschreven hoe de symptomen herkend kunnen worden en wat de rol is van traumatische ervaringen. In een aantal thematische hoofdstukken worden de belangrijkste differentieel diagnostische dilemma’s besproken en met casuïstiek geïllustreerd. Ook wordt ingegaan op het voorkomen van fout-negatieve en fout-positieve diagnoses van traumagerelateerde dissociatieve stoornissen, de anamnese van traumatische ervaringen en het maken van een behandelplan.

In de eerste plaats is dit boek bedoeld voor clinici ؘ(psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten) die dissociatieve stoornissen willen (leren) vaststellen. Voor collega’s die zelf in de praktijk geen diagnostiek doen, geeft het veel informatie om patiënten met dissociatieve symptomen beter te kunnen herkennen en hen te kunnen doorverwijzen voor gespecialiseerd diagnostisch onderzoek.

Het volledige diagnostische instrument TADS-I is opgenomen in het boek en als downloadbestand beschikbaar. Uitgeverij Mens! ISBN 978 94 6316 075 9. Koop de Nederlandse versie

 


Eerder verschenen boeken

new book norton
plaatje boek Nederlands


9th  International   ESTD Conference

De European Society for Trauma and Dissociation organiseert het 9th International  ESTD Conference  in Polen, Katowice. Van 10-12 oktober 2024. Kijk voor meer info op  https://estd2024.com/